மத்திய & மாநில அரசுகளின் தொழிலாளர் விரோதப்போக்கை எதிர்த்து சேலத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் எச்சரிக்கை நாள் ஆர்ப்பாட்டம்!