"இந்தியாவிடம் உலகம் மருந்துகளுக்கு கையேந்துகிறது என்றால் அதனை அத்திவரதர் அருளாசி என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம்" : சுப.வீ-க்கு மருது அழகுராஜ் பதிலடி