ஸ்ரீ ராமருக்கு கோவில் எழுப்ப கோடி..கோடியாக குவியும் நிதி! பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டுகிறார்!