புல்வாமா நினைவு தினத்தை இழிவுபடுத்திய கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்!