பிரதமர் மோடியின் செயல்பாடுகளை 66% மக்கள் அங்கீகரித்துள்ள நிலையில், ராகுல்காந்தியின் செயல்பாடுகளை 0.58% மக்கள் மட்டுமே அங்கீகரித்துள்ளனர் : ஐ.ஏ.என்.எஸ், சி.வோட்டர் கணக்கெடுப்பு..!