சென்னை நங்கநல்லூரில் பிராமண முதியவரை கடுமையாக தாக்கிய தி.க, தி.மு.க ஆதரவாளர் !