ஸ்பெயினில் இருந்து கோவை வந்த மாணவிக்கு கொரோனா தாக்குதல் உறுதி - பதற்றத்தில் கோவை!