கோவையில் பயங்கரவாதிகளின் வெறிச்செயல் - இந்து முன்னணி தலைமை அலுவலகத்தில் குண்டு வீசி தாக்குதல்!