ஜெய்ஷ் இ முகமது பயங்கரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்த இரண்டு பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்..!