மத்திய பிரதேசத்தில் நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி, கவிழ தயாராகும் காங்கிரஸ் அரசு!