இந்துக்களின் ஓட்டுக்காக ஈவெராவை தூக்கி எறிந்த கனிமொழியின் பித்தலாட்டம் அம்பலம்!