வளர்ச்சியை அடையாளம் காணும் 7 அம்சங்களும் சிறப்பாக உள்ளன! குட்டையை குழப்பும் ப.சிதம்பரத்துக்கு நிர்மலா சீத்தாராமன் பளிச் பதில்