"வதந்தியை பரப்பிய ஜோதிமணியை உடனே கைது செய்ய வேண்டும்" - ஹெச். ராஜா காட்டம்!