கொரோனோ தடுப்பு மருந்து பரிசோதனைக்கு நாடு முழுவதும் 12 மருத்துவமனை தேர்வு - தமிழகத்தில் எஸ்.ஆர்.எம்!