மறைந்த சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பிறந்தநாளில் அவரது பெயரில் பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும் நிறுவனங்கள் !