மராட்டிய பா.ஜ.க முதல்வர் பட்னவிஸ் அரசால் துவங்கப்பட்ட "ஜல்யுக்த ஷிவர்" திட்டம் பெற்ற பெருவெற்றியால், விவசாயிகள் நிம்மதி பெருமூச்சு! - பாடம் கற்குமா மற்ற வறட்சி மாநிலங்கள்?