இந்திய பொருளாதார மிகவும் வேகமாக வளரும்: கிரெடிட் சூயிஸ் தகவல்!