சிறை கைதிகளின் பொருட்களை விற்று ரூ.100 கோடி ஊழல்: உயர்நீதிமன்றத்தில்...