டி20 உலகோப்பை அரையிறுதி: இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து அணிகள் இன்று...