ஏகாம்பரநாதர் கோவில் வெள்ளி பல்லாக்கில் திருட்டு - அலட்சியம் காட்டும்...