'உத்வேகமூட்டுபவர்' - ரூ.16 லட்சம் சம்பளத்தில் இந்திய கால்பந்து அணிக்கு...