சிவிங்கி புலிகளை புகைப்படம் எடுத்த போது பிரதமரின் கேமரா லென்ஸ்...