தென்னை மரத்தில் ஏறி பேட்டி அளித்த இலங்கை அமைச்சர் - மரம் ஏறும் இயந்திரத்தை ‌பிரபலப்படுத்த விநோத முயற்சி.!