எந்தவொரு நாட்டை சேர்ந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினரும் அமெரிக்காவில் குடியேற முடியாது- ட்ரம்ப் நிர்வாகம்.!