வெளிநாட்டில் கொரோனா காரணமாக இறந்த NRI-களின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம்...