உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான எளிய வழிகள் !