ஷார்ஜாவில் நடைபெற்ற சைக்கிள் போட்டி: கலந்துகொண்ட NRI மக்கள் !