ஆடி மாத சஷ்டி விரதத்தை முன்னிட்டு கந்த சஷ்டி கவசம் ஓதிய கேப்டன் விஜயகாந்த்..! தமிழ் ஹிந்துக்களை ஒன்றிணைக்கும் தமிழ் கடவுள்...!!