ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவல் அதிகரிப்பு: கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழில்...