ஃபிட்னஸ் நிலையத்தின் உபகரணங்களை சரி பார்க்கும் பிரதமரின் வீடியோ!