ஹால் டிக்கெட்டில் பிரதமர் மற்றும் தோனி புகைப்படங்கள் - அதிர்ச்சியில்...