தாய்லாந்து நோக்கி படையெடுக்கும் தொழில் முனைவோர் - ஏன்?