தலீபான்களுடன் இணைந்து செயல்பட வாங்க: உலக நாடுகளுக்கு சீனா வேண்டுகோள்!