நிகழ்ச்சியில் பூங்கொத்து கொடுத்த பெண்ணிற்கு ஆபாச கவிதைகளும், படுக்கை அழைப்புகளும் - வரம்பு மீறிய 'காம'ப்பேரரசு வைரமுத்து - கொதித்தெழும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள்!