மருத்துவக்கல்லூரியில் கோடிக்கணக்கில் பணமோசடி - திருவனந்தபுரம்...