"மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை அதிகரித்திட 'யோகா' கற்றுத் தர வேண்டும்"-...