புதுச்சேரியில் கனமழை: பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர் குழு ஆய்வு!