மத்திய அரசின் அசத்தலான முதலீடு திட்டம்: அனைவருக்கும் நன்மை பயக்குமா?