நியூயார்க்: கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஐடா புயல் !