மதநல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழும் இந்து, முஸ்லிம்கள் -...