இலங்கையில் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி தாக்கப்பட்ட புகைப்படம் எடுத்த...