கலால் வரி இழப்புகளை மத்திய அரசு ஏற்கும்: மத்திய நிதியமைச்சர் தகவல்.!