மதுரையில் ராமர் ரத யாத்திரை நடத்தியவர்கள் மீது பதியப்பட்ட வழக்கை...