கழிவுநீரில் விழுந்த மூதாட்டியை மீட்டு வீட்டில் பத்திரமாக சேர்த்த...