புதுச்சேரி : வி.சி.க பிரமுகரரை கொலை செய்வதற்காக, ஏரிக்கரையில்...