புதுச்சேரி அரசு வழங்கியதை போன்று தமிழகத்திலும் மழை நிவாரணம் ரூ.5000...