கச்சா எண்ணெய் இருப்பை பயன்படுத்த இந்தியா முடிவு: பின்னணி என்ன?