'3-வது அலை வரக்கூடாது என்பதே நம் எண்ணம்'- புதுவை ஆளுநர் தமிழிசை !