சிங்கவரம் ரங்கநாதர் கோயில் மலையில் வெடிவைத்த சம்பவம்: பா.ஜ.க. செய்தி...