சூரியக்குமார் யாதவை அணியில் இருந்து விலகியது அநியாயம்- ஹர்ஷா போக்ளே.!